Tänd ett ljus

Det är något fantastiskt med handstöpta och handgjutna ljus!

Tjärljus

Stort gjutet tjärljus

Honungsljus

Handstöpt honungsljus

Honungsljus

Stort gjutet honungsljus

Tjärljus

Gjutet tjärljus

Tjärljus

Handstöpt tjärljus

Honungsljus

Stort gjutet honungsljus

Honungsljus

Gjutet honungsljus

Lampa

Grön fönsterlampa

Honungsljus

Handgjutet honungsljus

Lampa

Fönsterlampa i klarglas